سامانه رزرواسیون مرکزی هتلی

این سامانه، به‌طور خاص برای اقامت‌گاه‌هاست که به آن‌ها امکانات تعیین استراتژی‌های فروش می‌دهد. ارتباط دقیق با نرم‌افزارهای اصلی هتلی، تدوین برنامه‌های فروش، قیمت‌گذاری، و اعمال هرگونه محدودیتی بر فروش در این نرم‌افزار توسط اقامت‌گاه امکان‌پذیر است.

این نرم‌افزار از طریق ارتباط فنی با نرم‌افزار اصلی هتل‌داری، اطلاعات قیمت و ظرفیت را به‌‌طور خودکار از نرم‌افزارهای هتل‌داری می‌گیرد. همچنین، امکان تعریف اطلاعات هتل به‌طور مجزا در داخل نرم‌افزار نیز وجود دارد.

قیدهای مختلف شامل مدت زمان سکونت، روزهای بدون امکان ورود و خروج و دیگر محدودیت‌های مورد نظر در ادامه تعریف شده و در نهایت، اطلاعات موجود در این نرم‌افزار از طریق سامانه مدیریت کانال‌های فروش و تامین لاماسو در اختیار مراکز فروش قرار می‌گیرد.