مدیریت کانال‌های فروش و تامین

مدیریت کانال‌های فروش و تامین لاماسو، راهکاری برخط برای ارتباط میان اقامت‌گاه‌ها و مراکز فروش است. اطلاعات اقامت‌گاه‌ها شامل قیمت و ظرفیت به مراکز فروش و اطلاعات رزرو مراکز فروش به اقامت‌گاه‌ها از طریق این راهکار به‌شکل برخط منتقل می‌شود.

در سمت اقامتگاه‌ها، این بستر وظیفه مدیریت کانال‌های مختلف فروش، از جمله آژانس‌ها، به‌روز نگه‌داشتن این کانال‌ها و ثبت دقیق تمامی رزروهایی که از این کانال‌های فروش به‌دست اقامتگاه می‌رسند به عهده دارد.

در سمت آژانس‌ها (مراکز فروش) این سامانه مدیریت کانال‌های تامین را دردست می‌گیرد که به آن‌ها کمک می‌کند براساس کیفیت و حجم ارزشی که اقامت¬گاه‌ها به کسب‌وکار آن‌ها داده، تعاملات خود را با آن اقامت‌گاه مدیریت کند.