هزینه خدمات

در تعیین هزینه خدمات، نگاه لاماسو همیشه به قیمت­‌گذاری براساس ارزش پیشنهادی و سودآوری برای مصرف‌­کننده بوده‌است. ازین­‌رو، همواره تلاش شده تا تعادلی میان ارزشی که به مشتریان ارائه شده و هزینه­‌ای که از آن­ها گرفته می‌­شود، وجود داشته­‌باشد. در این مدل، لاماسو به رضایت مشتری براساس نوع پرداخت خواهد رسید.

رویکرد اساسی لاماسو در قیمت‌گذاری، توجه به منطق Pay-as-You-Go بوده‌است. این تفکر، با نگاه به خواسته‌های صنعت گردشگری، به طرح‌ریزی ساختارهای هزینه‌ای لاماسو منجر شده‌است. دو روش اصلی هزینه خدمات لاماسو، پرداخت هزینه منطبق بر کارکرد (براساس تراکنش) و پرداخت حق اشتراک می‌باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.

روش اول

هزینه بر تراکنش

در این روش، اساس محاسبه هزینه خدمات لاماسو، میزان کارکرد مشتری از خدمات لاماسو است، بدان معناکه، پس از هر تراکنش، و براساس هزینه تراکنش انجام‌شده، کارمزد لاماسو محاسبه، و از ایشان گرفته خواهد شد.

روش دوم

حق اشتراک

در این روش، براساس تعداد اتاق و درجه هتل (تعداد ستاره آن) برای هتل‌ها، و تعداد تراکنش‌های ماهیانه برای آژانس‌ها، یک هزینه حق اشتراک ماهیانه برای استفاده از خدمات لاماسو برای مشتریان لاماسو محاسبه‌، و ماهیانه از ایشان گرفته می‌شود.